×
Sportys na facebooku
Sportys na instagramu
Sportys na youtube

Souhlas se zpracováním osobních údajů


 1. Totožnost a údaje správce:
  Sportys kemp z.s.
  IČ: 19110235
  se sídlem: Nevanova 1034/22, 163 00, Praha 6 - Řepy
  zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn.: L77365/2023/MSHP

  (dále jen „Správce“)

  Udělujete tímto souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení účastníka příměstského tábora a jeho zákonného zástupce
  • Adresu bydliště účastníka příměstského tábora a jeho zákonného zástupce
  • Datum narození a rodné číslo účastníka příměstského tábora a jeho zákonného zástupce
  • Pojišťovnu účastníka příměstského tábora a jeho zákonného zástupce
  • Emailová adresa účastníka příměstského tábora a jeho zákonného zástupce
  • Telefonní číslo účastníka příměstského tábora a jeho zákonného zástupce
 2. Poskytnuté informace je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zajištění bezpečnosti v průběhu konání příměstského tábora a pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu info@sportys-kemp.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.